Endüstriyel Robotların geliştirilmesi, endüstride kullanılmasın yaygınlaşması ve buna paralel eğitim kurumlarında Robotik Sistemlerle ilgili derslerin müfredata eklenmesi son 10 yıl içinde Amerika ve Avrupa ülkelerinde yaygınlaşmış olmasına rağmen, ülkemiz eğitim kurumlarında bu eğitimlerin henüz yaygınlaşmadığı görülmektedir. Hali hazırda Türkiye’de Robot Programlama, Robotik sistemlerin üretim süreçlerine eklenmesi, Endüstriyel Robotlarda güvenlik ve bakım gibi konularla ilgili eğitim İstanbul ilinde bulunan Boğaziçi Üniversitesinde verilmektedir. Sivas ili ve Sivas iline komşu olan Kayseri, Yozgat Tokat illeri sınırlarında, mesleki eğitim veya mühendislik eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarında Endüstriyel Robot Laboratuvarı mevcut olmayıp, hali hazırda bu konu ile ilgili ders bulunmamakla beraber bu eğitimleri verebilecek uzmanlık seviyesine sahip yeterli sayıda Öğretim Üyeleri/Elemanları bulunmamaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümümüzde Proje Ortağımız Sivas Meslek Yüksek Okulu Elektronik Teknolojisi ve Mekatronik programlarından mezun olan öğrencilerimiz, mevcut piyasa şartlarında gerekli olan Endüstriyel Robot Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmadan mezun olmaktadırlar. Bunla beraber, mühendislik fakültemizde Robot eğitimleri verilmesi gereken Makine mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde, Robot laboratuvarının olmaması, yetkin Öğretim elemanlarının bulunmaması sebeplerinden dolayı ilgili bölümlerden mezun olan öğrencilerde Robot sistemleri hakkında gerekli bilgi ve beceriyi edinmeden mezun olmaktadırlar.

       Bu proje kapsamında, Mühendislik Fakültesindeki bu eksikliği gidermek amaçlı, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümüne Endüstriyel Robot Laboratuvarı kurulması amaçlanmaktadır. Elektrik Elektronik, Bilgisayar ve Makine Mühendisliği 8 yıllık öğrenim ders müfredatına Endüstriyel Robot Kullanımının öğretilmesi amaçlı 7. veya 8.yarıyıla seçmeli haftalık 3 ders saati olmak üzere Endüstriyel Robot Sistemleri dersi eklenecektir. Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu bünyesinde bulunan Mekatronik ve Elektronik Teknolojisi programlarının III. veya IV. yarıyıllarına Endüstriyel Robot Sistemleri dersi eklenecektir. Değişen üretim süreçlerine ve yeni teknolojilere uyum sağlayabilecek eğitim öğretim müfredatlarının güncellenmesi özellikle teknik eğitim ve öğretim yapan kurumlar için hayati önem taşıyan bir konudur. Robot laboratuvarın kurulması ve kurulan bu laboratuvarda işlenecek müfredata eklenmiş Robotik Sistemler dersi sayesinde, projemizin genel hedefi olan mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılmasına katkı sağlanacaktır. Projemiz özel hedefinde, hedef guruplarımızdan Cumhuriyet Üniversitesinin ilgili bölüm öğrencilerinin, Robot kullanıcısı eğitimi alarak mezun olduktan sonra iş bulma olanaklarını artırıp, buldukları işlerde katma değeri yüksek işgücü becerilerini sağlamaları amaçlanmaktadır.

       Üretimde maliyet azaltma, birim zamandaki üretim adetlerini artırma, işçi hatalarından kaynaklanan sorunları en aza indirgeme, iş güvenliği ile ilgili riskleri minimize etmek maksadıyla Endüstriyel üretim tesislerinde insan yerine Robot kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaktadır. İlimiz sınırlarında, Organize Sanayi Bölgesinden 160 yakın endüstriyel üretim tesisi bulunmakta iken, bu firmalardan iki tanesi 2013 yılı itibariyle üretim süreçlerine Endüstriyel Robotları dâhil etmiştir. İştirakçimiz olan ESTAŞ Eksantrik Tic. ve San. A.Ş. firmasıyla 01.02.2013 tarihi itibariyle, Makine Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü iştirakiyle “Otomatik Sıkı Geçme Bağlantıları ile Montajlı Kam Mili Üretimi” adli SANTEZ projesi yürütülmektedir. İştirakçimiz olan firma ve benzer üretim süreçlerine sahip firmaların, Robot Teknolojilerinin farkındalığından ve programlama ve kullanma becerilerinden uzak olduğu saptanmıştır.  Projemiz kapsamında Sanayideki usta öğreticiler, mühendis, tekniker ve teknisyenlere temel Robot eğitimi verilerek, bu eğitimi alan kişilerin mevcut çalıştıkları firmalardaki üretim süreçlerinde robot kullanımı ile ilgili temel farkındalığın sağlanması ve üretim süreçlerinin modernizasyonunda aktif rol almaları sağlanacaktır. Proje iştirakçimiz ESTAŞ Eksantrik Tic. ve San. A.Ş projemizdeki rolü, kursiyerlerimize robotik sistemlerin endüstriyel uygulama alanlarını yerinde görebilme olanağı oluşturma bakımından seçilmiştir. Bu seçimde mevcut firmanın, ilimizin en büyük üretim tesisine sahip firma olması, üniversitemizle Sanayi –İşbirliği çerçevesinde çalışıyor olması ve üretim süreçlerinde robotik sistemlere geçme konusunda istekli olması gibi kriterler temel alınarak seçilmiştir. Proje başarıma ulaştıktan sonra, Sivas Organize Sanayii Bölgesinde Endüstriyel Robot Kullanabilen, devreye alabilen, Robotik sistemleri üretim süreçlerine entegre edebilen 32 kişinin mesleki becerileri artırılmış olacaktır. Robot teknolojilerinin üretim süreçlerindeki getireceği yenilik ve avantajların farkındalığı artırarak bölge sanayisinin daha kaliteli, daha düşük maliyetli, güvenlik riskleri minimize edilmiş üretim süreçlerini planlamaları dolaylı olarak sağlanacaktır.

       Proje kapsamında verilecek eğitimlerle ilgili, eğitimlere katılan kursiyerlere ve eğitime katılamayan potansiyel kursiyerler için e-öğrenme materyalleri oluşturulacaktır. Bu materyallerde Robot Programla Dili, Robot Benzetim Programlarının kullanımı, Robot Çevre birim elemanları, Robotik sistemlerde iş güvenliği, Robotik Sistemlerde  Elektrik ve Mekanik Bakım modülleri olacaktır.

 

ROBOLAB Son Haberler

Robotik Sistemler Eğitim Sonu Değerlendirme Sınavı

Robot Laboratuvarının Kurulması ve Sanayi İşbirliği ile Uygulaması, Robot Eğitimlerinin Verilmesi Projesi...

Devamını Oku.

AB Koordinasyon Dairesi Başkanı Ziyareti

  Mühendislik Fakültesi tarafından yürütülen Robot Laboratuvarının Kurulması ve Sanayi İşbir...

Devamını Oku.

Sivas Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Semineri

Mühendislik Fakültesi tarafından yürütülen Robot Laboratuvarının kurulması ve Sanayi İşbirliği ile Eği...

Devamını Oku.

 

 

*wait for it